Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset oppilaitostyypin mukaan 2008

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos edellisestä vuodesta
Yhteensä Uusia Lakkautettuja Yhdistyneitä Ei toiminnassa 1)
11 Peruskoulut 2 988 -79 9 -51 -33 -4
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 148 -11 - -3 -8 -
15 Lukiot 406 - - - - -
19 Perus- ja lukioasteen koulut 38 1 1 - - -
21 Ammatilliset oppilaitokset 152 -9 3 -2 -10 -
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 12 - - - - -
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 37 - - - - -
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 32 0 1 - -1 -
28 Palo-, poliisi- ja vartiointialan oppilaitokset 1 -1 - - -1 -
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 14 -1 - - -1 -
41 Ammattikorkeakoulut 28 -2 2 - -4 -
42 Yliopistot 20 - - - - -
43 Sotilaskorkeakoulut 1 - - - - -
61 Musiikkioppilaitokset 89 - - - - -
62 Liikunnan koulutuskeskukset 14 - - - - -
63 Kansanopistot 83 -6 - -2 -4 -
64 Kansalaisopistot 223 -11 1 - -12 -
65 Opintokeskukset 11 - - - - -
66 Kesäyliopistot 20 - - - - -
99 Muut oppilaitokset 7 - - - - -
Yhteensä 4 324 -119 17 -58 -74 -4
1) Oppilaitosrekisteri sisältää vain toiminnassa olevat oppilaitokset.

Lähde: Tilastokeskus, Koulutustilastot


Päivitetty 20.2.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2008, Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset oppilaitostyypin mukaan 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2008/kjarj_2008_2009-02-20_tau_005.html