Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset oppilaitostyypin mukaan 2007

Oppilaitostyyppi                                      Oppilaitoksia Muutos edellisestä vuodesta
Yhteensä Uusia Lakkautettuja Yhdistyneitä Oppilaitostyyppiä
vaihtaneita
Ei
toiminnassa 1)
Uudelleen
toiminnassa
11 Peruskoulut 3 067 -113 5 -78 -25 - -16 1
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 159 -17 1 -7 -11 - - -
15 Lukiot 406 -12 1 -7 -6 - - -
19 Perus- ja lukioasteen koulut 37 0 - - - - - -
21 Ammatilliset oppilaitokset 161 -12 9 -6 -16 1 - -
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 12 -1 2 - -3 - - -
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 37 -1 - - -1 - - -
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 32 -2 - - -2 - - -
28 Palo-, poliisi- ja vartiontialan oppilaitokset 2 0 - - - - - -
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 15 0 - - - - - -
41 Ammattikorkeakoulut 30 -1 1 - -2 - - -
42 Yliopistot 20 0 - - - - - -
43 Sotilaskorkeakoulut 1 0 - - - - - -
61 Musiikkioppilaitokset 89 -2 - -1 -1 - - -
62 Liikunnan koulutuskeskukset 14 0 - - - - - -
63 Kansanopistot 89 1 1 - - - - -
64 Kansalaisopistot 234 -6 - - -6 - - -
65 Opintokeskukset 11 0 - - - - - -
66 Kesäyliopistot 20 0 - - - - - -
99 Muut oppilaitokset 7 -1 - - - -1 - -
Yhteensä 4 443 -167 20 -99 -73 0 -16 1
1) Oppilaitosrekisteri sisältää vain toiminnassa olevat oppilaitokset.

Lähde: Tilastokeskus, Koulutustilastot


Päivitetty 22.2.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2007, Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset oppilaitostyypin mukaan 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2007/kjarj_2007_2008-02-22_tau_005.html