Julkaistu: 21.4.2005

Oppilaitoksia lähes sata vähemmän

Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterin mukaan oli vuoden 2004 lopussa toiminnassa 918 koulutuksen järjestäjää ja 5004 oppilaitosta, joissa opiskeli 1,9 miljoonaa oppilasta. Koulutuksen järjestäjien lukumäärä oli sama mutta oppilaitoksia 99 vähemmän kuin vuonna 2003. Koulutuksen järjestäjistä 55 prosenttia oli kuntia tai kuntayhtymiä, 7 prosenttia valtion yksiköitä, 36 prosenttia yksityisiä ja Ahvenanmaan maakunnassa 2 prosenttia.

Vuonna 2004 oli toiminnassa 3 476 peruskoulua, joissa oli 568 300 oppilasta. Peruskouluasteen erityiskouluja oli 207 ja niissä 10 200 oppilasta. Perus- ja lukioasteen kouluja oli 37 ja niissä oppilaita 23 800. Peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja oli lakkautettu tai yhdistetty toiseen oppilaitokseen 93. Eniten lakkautuksia oli Pohjois-Savon maakunnassa.

Varsinaisista peruskouluista pääosa, 80 prosenttia, oli ala-asteen kouluja (oppilaita vuosiluokilla 1-6). Yläasteen peruskouluja (oppilaita vuosiluokilla 7-9) oli 15 prosenttia. Kaikki vuosiluokat käsittäviä peruskouluja oli viisi prosenttia.

Peruskouluista lähes kolmannes oli alle 50 oppilaan kouluja. Yli 500 oppilaan kouluja oli neljä prosenttia.

Koululaitoksen oppilaitokset ja niihin tehdyt muutokset sekä opiskelijamäärät oppilaitostyypin mukaan 2004

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos edellisestä vuodesta
Yhteensä Uusia Lakkautettuja Yhdistyneitä Ei toiminnassa Opiskelijoita
11 Peruskoulut 1) 3 476 -75 7 -53 -26 -3 568 300
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 207 -13 1 -2 -12 - 10 200
15 Lukiot 436 -4 1 -1 -4 - 127 200
19 Perus- ja lukioasteen koulut 37 0 - - - - 23 800
21 Ammatilliset oppilaitokset 2) 187 -5 2 -3 -2 - 132 700
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 13 0 - - - - 4 200
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 42 0 - - - - 25 900
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 40 -2 2 - -4 - 35 000
28 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset 2 0 - - - - 1 500
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 18 0 - - - - ..
41 Ammattikorkeakoulut 31 0 - - - - 143 200
42 Yliopistot 20 0 - - - - 174 000
43 Sotilaskorkeakoulut 1 0 - - - - ..
61 Musiikkioppilaitokset 91 0 - - - - 59 600
62 Liikunnan koulutuskeskukset 14 0 - - - - 1 300
63 Kansanopistot 3) 87 -1 - - - - 10 600
64 Kansalaisopistot 251 -4 1 - -5 - 510 000
65 Opintokeskukset 11 0 - - - - 50 400
66 Kesäyliopistot 20 0 - - - - 29 700
99 Muut oppilaitokset 20 5 2 - - - 19 100
Yhteensä 5 004 -99 16 -59 -53 -3 1 926 700
1) Oppilaitosrekisteri sisältää vain toiminnassa olevat oppilaitokset
2) Kaksi oppilaitosta on siirretty oppilaitostyyppiin '99 Muut oppilaitokset'
3) Yksi oppilaitos on siirretty oppilaitostyyppiin '99 Muut oppilaitokset'

Lähde: Oppilaitostilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aila Repo (09) 1734 3271, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kartat

Päivitetty 21.4.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2004/kjarj_2004_2005-04-21_tie_001.html