Beskrivning

Antalet och storlek fiskförädlade företag, samt förädlad fisk enligt art och produktgrupp.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fiskförädlingsproduktion [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 20.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kjalt/meta_sv.html