Finlands officiella statistik

Stenkolsförbrukning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Stenkolsförbrukningen minskade med 24 procent under januari - september
30.10.2019
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade stenkolsförbrukningen med 24 procent under januari - september i år jämfört med motsvarande period året innan. Totalt användes 1,7 miljoner ton stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Till sitt energiinnehåll motsvarade det 43 petajoule. Under januari - september var stenkolsförbrukningen 45 procent lägre än under detta årtusende i genomsnitt.

Nästa offentliggörande:
30.1.2020

Beskrivning: Statistiken beskriver användningen av stenkol i produktionen av elektricitet och värme i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, energi, energiförbrukning, stenkol.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Stenkolsförbrukningens uppgifterna har reviderad
28.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/index_sv.html