Menetelmäseloste: Kasvihuonekaasuinventaarion laskenta ja raportointi

Kasvihuonekaasuinventaarion laskentaa ohjaavat hallitusten välisen ilmastopaneelin (IPCC) ohjeet. Ohjeistot kattavat kaikki päästösektorit ja niiden laatimiseen ovat osallistuneet asiantuntijat eri puolilta maailmaa. IPCC:n ohjeet antavat raportoiville maille mahdollisuuden valita kunkin maan resursseille ja tietotasolle parhaiten sopivat menetelmät inventaarion laskentaan.

Kasvihuonekaasuinventaarion vuosittainen raportointi tapahtuu Ilmastosopimuksen ohjeiden mukaisilla määrämuotoisilla raportointitauluilla ja kansallisella inventaarioraportilla.

Kioton pöytäkirjan artiklan 7.1. edellyttämät lisätoimet raportoidaan Kioton pöytäkirjan ohjeiden mukaisesti.

EU:n seurantajärjestelmää koskevat päätökset ja ohjeistot asettavat omat vaatimuksensa jäsenmaiden kansallisille inventaarioille.

Inventaariolaskentaa ohjaava IPCC-ohjeistus:

Ilmastosopimuksen ohjeet inventaarion raportoinnille:

Kioton pöytäkirjan ohjeet raportoinnille:

Lisää aiheesta löytyy UNFCCC:n sivulta Reporting Requirements.


Päivitetty 12.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2012, Menetelmäseloste: Kasvihuonekaasuinventaarion laskenta ja raportointi . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2012/khki_2012_2013-12-12_men_001.html