Liitekuvio 1. Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa sektoreittain vuonna 2010

Liitekuvio 1. Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa sektoreittain vuonna 2010

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pia Forsell +358 9 1734 2937, Tuija Lapveteläinen +358 9 1734 3528, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 29.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2010, Liitekuvio 1. Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa sektoreittain vuonna 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2010/khki_2010_2012-04-26_kuv_001_fi.html