Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2020, december

Konsumentprisindex 2009, december

2009
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor