Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2020, januari

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 04/2018 03/2019 04/2019 Utsikter 1)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,7 25,8 -6,5 23,2 16,1 15,7 +
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,9 20,6 -15,0 16,9 7,5 8,9 +
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 26,0 34,0 9,5 29,0 32,2 31,6 ++
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 1,0 22,8 -39,1 19,6 1,1 1,4 =
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,0 9,8 -4,0 5,8 8,0 7,0 +
- Bättre (%) 23,5 30,6 16,4 25,4 28,9 27,1  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 15,1 15,9 15,4  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,5 14,1 2,3 9,7 10,2 8,9 =
- Bättre (%) 25,9 33,4 18,2 26,4 28,3 27,0  
- Sämre (%) 11,3 17,7 6,6 9,7 11,1 12,1  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -1,0 29,5 -60,9 26,2 5,1 9,3 +
- Bättre (%) 28,2 62,1 2,0 56,2 29,3 31,5  
- Sämre (%) 27,2 88,5 4,2 8,3 17,8 13,6  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,2 25,3 -27,1 17,6 -4,0 -2,5 -
- Bättre (%) 32,0 57,3 11,6 43,2 20,7 21,0  
- Sämre (%) 22,1 57,3 6,0 8,9 28,3 25,4  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 1,6 1,7 1,6  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 1,8 1,9 1,8  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,3 27,6 -51,1 21,6 6,3 5,4 +
- Mindre (%) 31,2 60,8 6,4 53,9 35,8 34,2  
- Mera (%) 33,1 83,3 6,9 11,4 22,5 22,8  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,4 9,8 -18,8 4,0 6,0 4,9 +
- Minskat (%) 13,5 20,4 5,3 15,7 18,6 13,7  
- Ökat (%) 16,5 31,9 7,9 12,4 11,9 10,2  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,8 41,8 -14,2 25,4 18,2 21,8 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,5 62,4 29,6 44,5 38,9 42,0  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,7 45,7 15,2 19,1 20,6 20,2  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,6 36,8 -19,6 26,9 27,9 31,2 ++
- Bra tid (%) 58,7 80,7 33,4 70,4 70,9 73,0  
- Dålig tid (%) 35,7 58,5 15,5 22,8 24,1 21,2  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,6 42,0 -47,1 31,9 23,6 27,2 +
- Bra tid (%) 62,9 78,2 13,3 74,0 67,7 68,7  
- Dålig tid (%) 30,0 83,4 12,1 18,2 25,0 22,1  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 29,1 37,3 14,7 33,4 34,7 34,9 ++
- Kan spara (%) 60,6 72,2 38,6 67,3 69,6 68,9  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 7,5 8,0 7,6  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 40,4 53,6 10,9 43,9 51,8 51,1 ++
- Kan spara (%) 74,6 82,3 56,6 76,4 79,7 79,7  
- Kan inte spara (%) 23,7 40,3 16,5 22,2 18,2 18,4  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,1 17,8 9,1 13,0 13,3 12,7 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 6,4 6,5 5,9  
- Eventuellt (%) 7,5 11,4 5,0 6,5 6,8 6,8  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -8,6 -11,2 -7,5 +
- Mera (%) 21,3 30,8 13,9 19,4 19,4 21,5  
- Mindre (%) 32,6 40,4 25,6 29,9 33,6 31,0  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,7 21,7 12,7 17,1 17,4 17,3 +
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 8,1 7,8 8,4  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 9,0 9,6 8,8  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 7,6 7,1 6,9 =
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 2,7 2,5 2,9  
- Eventuellt (%) 4,0 6,3 2,2 4,9 4,6 4,1  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 15,9 20,7 21,4 +
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 8,9 12,2 12,5  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,9 8,5 9,0  
1) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen

Källa: Konsumentbarometern 2019, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. april 2019, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/04/kbar_2019_04_2019-04-29_tau_001_sv.html