Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2020, september

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 03/2018 02/2019 03/2019 Utsikter 1)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,7 25,8 -6,5 24,7 15,5 16,1 +
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,9 20,6 -15,0 17,8 7,7 7,5 =
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 26,0 34,0 9,5 32,4 32,7 32,2 ++
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 1,0 22,8 -39,1 18,7 0,7 1,1 =
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,0 9,8 -4,0 6,2 7,5 8,0 ++
- Bättre (%) 23,5 30,6 16,4 24,7 27,0 28,9  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 15,2 14,8 15,9  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,5 14,1 2,3 10,7 8,4 10,2 +
- Bättre (%) 25,9 33,4 18,2 27,7 25,7 28,3  
- Sämre (%) 11,3 17,7 6,6 9,4 11,4 11,1  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -1,0 29,5 -60,9 27,5 8,0 5,1 +
- Bättre (%) 28,1 62,1 2,0 58,3 31,4 29,3  
- Sämre (%) 27,2 88,5 4,2 7,7 15,4 17,8  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,2 25,3 -27,1 18,0 -5,8 -4,0 -
- Bättre (%) 32,0 57,3 11,6 44,9 19,1 20,7  
- Sämre (%) 22,1 57,3 6,0 9,1 29,9 28,3  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 1,3 1,5 1,7  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 1,8 1,8 1,9  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,3 27,6 -51,1 19,5 7,2 6,3 +
- Mindre (%) 31,2 60,8 6,4 51,9 35,2 35,8  
- Mera (%) 33,2 83,3 6,9 13,6 20,9 22,5  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,5 9,8 -18,8 6,1 6,2 6,0 ++
- Minskat (%) 13,5 20,4 5,3 18,4 19,2 18,6  
- Ökat (%) 16,6 31,9 7,9 12,2 11,7 11,9  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,8 41,8 -14,2 26,5 20,2 18,2 =
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,5 62,4 29,6 43,6 40,3 38,9  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,7 45,7 15,2 17,2 20,1 20,6  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,5 36,8 -19,6 27,2 28,8 27,9 ++
- Bra tid (%) 58,7 80,7 33,4 70,9 72,5 70,9  
- Dålig tid (%) 35,8 58,5 15,5 23,1 22,5 24,1  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,6 42,0 -47,1 31,1 22,4 23,6 +
- Bra tid (%) 62,9 78,2 13,3 73,1 66,1 67,7  
- Dålig tid (%) 30,0 83,4 12,1 18,2 26,2 25,0  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 29,1 37,3 14,7 36,1 37,2 34,7 ++
- Kan spara (%) 60,5 72,2 38,6 70,4 72,2 69,6  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 6,1 6,7 8,0  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 40,3 53,6 10,9 50,5 52,3 51,8 ++
- Kan spara (%) 74,5 82,3 56,6 81,9 81,7 79,7  
- Kan inte spara (%) 23,7 40,3 16,5 16,5 16,8 18,2  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,1 17,8 9,1 14,0 13,9 13,3 =
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 6,8 6,5 6,5  
- Eventuellt (%) 7,5 11,4 5,0 7,1 7,4 6,8  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -8,6 -7,2 -11,2 -
- Mera (%) 21,3 30,8 13,9 20,2 20,9 19,4  
- Mindre (%) 32,6 40,4 25,6 31,0 29,6 33,6  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,7 21,7 12,7 16,3 14,9 17,4 +
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 8,8 7,6 7,8  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 7,6 7,3 9,6  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 6,0 9,1 7,1 =
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 2,6 2,8 2,5  
- Eventuellt (%) 4,0 6,3 2,2 3,3 6,3 4,6  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 18,5 19,0 20,7 +
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 11,7 11,7 12,2  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,8 7,3 8,5  
1) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen

Källa: Konsumentbarometern 2019, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Parikka 029 551 3276, Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2019, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/03/kbar_2019_03_2019-03-27_tau_001_sv.html