Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2020, juli

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 02/2018 01/2019 02/2019 Utsikter 1)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,7 25,8 -6,5 25,8 17,2 15,5 +
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,9 20,6 -15,0 19,6 10,4 7,7 =
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,9 34,0 9,5 31,0 34,0 32,7 ++
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 1,0 22,8 -39,1 21,4 1,8 0,7 =
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,0 9,8 -4,0 7,1 6,9 7,5 ++
- Bättre (%) 23,5 30,6 16,4 26,8 26,1 27,0  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 15,0 14,3 14,8  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,5 14,1 2,3 12,8 11,5 8,4 =
- Bättre (%) 25,9 33,4 18,2 30,1 29,2 25,7  
- Sämre (%) 11,3 17,7 6,6 9,1 9,7 11,4  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -1,0 29,5 -60,9 28,7 10,8 8,0 +
- Bättre (%) 28,1 62,1 2,0 59,4 35,9 31,4  
- Sämre (%) 27,2 88,5 4,2 7,0 15,2 15,4  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,3 25,3 -27,1 20,9 -2,6 -5,8 -
- Bättre (%) 32,1 57,3 11,6 48,5 22,2 19,1  
- Sämre (%) 22,1 57,3 6,0 8,1 27,3 29,9  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 1,3 1,6 1,5  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 1,7 1,9 1,8  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,3 27,6 -51,1 22,0 6,2 7,2 +
- Mindre (%) 31,2 60,8 6,4 55,2 33,2 35,2  
- Mera (%) 33,2 83,3 6,9 12,0 20,8 20,9  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,5 9,8 -18,8 6,5 3,4 6,2 ++
- Minskat (%) 13,5 20,4 5,3 17,8 16,2 19,2  
- Ökat (%) 16,6 31,9 7,9 10,1 13,3 11,7  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,8 41,8 -14,2 28,3 25,2 20,2 =
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 44,1 44,4 40,3  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,7 45,7 15,2 15,8 19,2 20,1  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,5 36,8 -19,6 26,5 28,1 28,8 ++
- Bra tid (%) 58,6 80,7 33,4 69,9 71,3 72,5  
- Dålig tid (%) 35,8 58,5 15,5 23,9 22,6 22,5  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,6 42,0 -47,1 29,5 21,9 22,4 +
- Bra tid (%) 62,9 78,2 13,3 71,5 64,8 66,1  
- Dålig tid (%) 30,0 83,4 12,1 20,8 26,6 26,2  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 29,0 37,3 14,7 32,9 36,9 37,2 ++
- Kan spara (%) 60,5 72,2 38,6 66,7 71,9 72,2  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 8,2 6,3 6,7  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 40,3 53,6 10,9 47,3 53,6 52,3 ++
- Kan spara (%) 74,5 82,3 56,6 79,2 81,5 81,7  
- Kan inte spara (%) 23,7 40,3 16,5 19,0 17,2 16,8  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,1 17,8 9,1 12,8 13,2 13,9 +
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,7 7,2 6,5  
- Eventuellt (%) 7,5 11,4 5,0 7,1 6,0 7,4  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -9,1 -13,4 -7,2 +
- Mera (%) 21,3 30,8 13,9 20,2 17,5 20,9  
- Mindre (%) 32,6 40,4 25,6 31,7 36,7 29,6  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,7 21,7 12,7 16,0 15,0 14,9 --
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 7,2 7,9 7,6  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 8,8 7,0 7,3  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 8,5 8,1 9,1 ++
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 2,6 3,3 2,8  
- Eventuellt (%) 4,0 6,3 2,2 5,9 4,8 6,3  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 19,9 18,9 19,0 =
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 12,4 11,7 11,7  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 7,5 7,2 7,3  
1) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen

Källa: Konsumentbarometern 2019, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2019, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/02/kbar_2019_02_2019-02-27_tau_001_sv.html