Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2019, december

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 05/2017 04/2018 05/2018 Utsikter 1)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,5 25,8 -6,5 24,1 23,2 24,8 ++
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,7 20,6 -15,0 14,8 16,9 17,5 ++
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,7 33,4 9,5 30,0 29,0 32,2 ++
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,8 22,8 -39,1 18,6 19,6 19,7 ++
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,9 9,8 -4,0 3,9 5,8 7,3 ++
- Bättre (%) 23,3 30,6 16,4 23,3 25,4 25,8  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 16,2 15,1 15,3  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 9,0 9,7 11,2 ++
- Bättre (%) 25,8 33,4 18,2 27,0 26,4 29,3  
- Sämre (%) 11,3 17,7 6,6 11,8 9,7 11,0  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -1,6 29,5 -60,9 19,7 26,2 28,8 ++
- Bättre (%) 27,6 62,1 2,0 52,6 56,2 59,1  
- Sämre (%) 27,8 88,5 4,2 13,2 8,3 7,4  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,3 25,3 -27,1 21,9 17,6 17,6 ++
- Bättre (%) 32,2 57,3 11,6 52,0 43,2 40,8  
- Sämre (%) 22,2 57,3 6,0 8,9 8,9 8,1  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 1,1 1,6 1,5  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,7 1,8 1,9  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,8 27,6 -51,1 15,2 21,6 21,8 ++
- Mindre (%) 30,9 60,8 6,4 46,7 53,9 54,4  
- Mera (%) 33,7 83,3 6,9 15,7 11,4 11,6  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,8 9,8 -18,8 5,8 4,0 9,8 ++
- Minskat (%) 13,3 20,4 5,3 19,1 15,7 20,4  
- Ökat (%) 16,8 31,9 7,9 14,5 12,4 9,3  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,7 41,8 -14,2 19,4 25,4 22,8 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 43,6 44,5 40,5  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,9 45,7 15,2 24,2 19,1 17,7  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,9 36,8 -19,6 12,8 26,9 26,0 ++
- Bra tid (%) 58,2 80,7 33,4 59,9 70,4 68,7  
- Dålig tid (%) 36,3 58,5 15,5 35,7 22,8 25,6  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,4 42,0 -47,1 31,8 31,9 33,9 ++
- Bra tid (%) 62,7 78,2 13,3 72,9 74,0 74,9  
- Dålig tid (%) 30,2 83,4 12,1 19,9 18,2 17,3  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,8 37,0 14,7 30,9 33,4 37,0 ++
- Kan spara (%) 60,2 70,4 38,6 66,3 67,3 68,6  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 8,2 7,5 5,6  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 40,0 52,2 10,9 50,2 43,9 48,4 +
- Kan spara (%) 74,3 82,3 56,6 81,1 76,4 79,3  
- Kan inte spara (%) 23,9 40,3 16,5 18,2 22,2 18,0  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,1 17,8 9,1 12,8 13,0 11,3 --
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 6,5 6,4 6,0  
- Eventuellt (%) 7,5 11,4 5,0 6,3 6,5 5,3  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -6,4 -8,6 -7,8 +
- Mera (%) 21,3 30,8 13,9 20,1 19,4 21,4  
- Mindre (%) 32,6 40,4 25,6 27,5 29,9 30,9  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 14,3 17,1 16,8 =
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 6,5 8,1 8,7  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 7,8 9,0 8,2  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 7,5 7,6 7,4 +
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 2,9 2,7 3,3  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,7 4,9 4,1  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 21,0 15,9 19,9 +
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 14,5 8,9 11,2  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,5 6,9 8,7  
1) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen

Källa: Konsumentbarometern 2018, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 28.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. maj 2018, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/05/kbar_2018_05_2018-05-28_tau_001_sv.html