Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, kesäkuu

Julkaistu: 27.1.2016

Kuluttajien usko Suomen talouteen vahvistui tammikuussa

Kuluttajien luottamus talouteen on vaihteeksi kohentunut. Kuluttajien luottamusindikaattori oli tammikuussa 8,2, kun se joulukuussa oli 2,4 ja marraskuussa 4,7. Viime vuoden tammikuussa luottamusindikaattori sai arvon 6,0. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 4. - 19. tammikuuta 1 240 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset varsinkin Suomen taloudesta ja yleisestä työttömyydestä paranivat selvästi tammikuussa joulukuuhun ja vuodentakaiseen verrattuna. Näkemykset työttömyydestä pysyivät kuitenkin edelleen synkähköinä. Kuluttajien odotukset myös omasta taloudestaan paranivat hieman tammikuussa. Sen sijaan arviot omista säästämismahdollisuuksista heikkenivät jonkin verran.

Kuluttajat pitivät tammikuussa ajankohtaa otollisena lainanotolle ja pitkästä aikaa myös kestotavaroiden ostamiselle, mutta ei säästämiselle. Työlliset kuluttajat kokivat tammikuussa tavanomaista enemmän omakohtaista työttömyyden uhkaa, kuten jo joulukuussa ja vuosi sitten.

Oma ja Suomen talous

Tammikuussa 37 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 25 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vielä joulukuussa 24 ja 38 prosenttia ja vuosi sitten tammikuussa 27 ja 29 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti tammikuussa 24 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Joulukuussa osuudet olivat 23 ja 16 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 15 prosenttia odotti tammikuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 48 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat joulukuussa 10 ja 60 prosenttia ja vuosi sitten 13 ja 57 prosenttia.

Työllisistä 11 prosenttia uskoi tammikuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 20 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 23 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat tammikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,4 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 51 prosenttia piti tammikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Monet kotitaloudet aikoivat käyttää rahaa kodin korjauksiin ja sisustukseen sekä matkailuun. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja tavallista useampi eli 9 prosenttia asunnon. Kotitalouksista 21 prosenttia suunnitteli käyttävänsä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen vuoden sisällä.

Säästäminen ja lainanotto

Tammikuussa 52 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 65 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 74 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Etupäässä aiottiin säästää pahanpäivän varalle tai lomanviettoa varten. Erilaisten pankkitilien jälkeen tavallisimpia suunniteltuja sijoituskohteita olivat sijoitusrahastot.

Lainan ottamisen arvioi tammikuussa kannattavaksi 67 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 14 prosenttia harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Tammikuussa pääkaupunkiseudulla oli muuta maata valoisampi kuva taloudesta. Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat selvästi optimistisimpia. Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 01/2015 12/2015 01/2016 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 11,7 22,9 -6,5 6,0 2,4 8,2 -
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,3 14,1 2,3 6,7 4,2 6,3 -
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,0 25,3 -27,1 -2,5 -10,4 3,7 =
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 1,7 1,5 1,4  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -3,9 27,6 -51,1 -24,0 -29,7 -18,7 -
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -1,3 7,6 -18,8 -8,9 -5,2 -5,2 -
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,2 41,8 -14,2 19,2 16,8 25,3 +
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 10,6 36,8 -19,6 6,8 4,5 3,4 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,0 42,0 -47,1 14,3 20,1 25,1 +
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 39,2 52,2 10,9 44,0 45,5 41,5 =

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2016, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (471,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.1.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. tammikuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2016/01/kbar_2016_01_2016-01-27_tie_001_fi.html