Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2020, juli

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 08/2010 07/2011 08/2011 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,3 22,9 -6,5 21,9 11,3 5,1 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 8,6 19,4 -15,0 17,1 2,7 -2,9 --
A3 Mikroindikator = (B2+D1+D2)/3 24,7 33,4 9,5 29,0 28,0 26,9 +
A4 Makroindikator = (B4+B7)/2 3,3 22,8 -39,1 15,7 -3,1 -15,1 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,8 9,8 -4,0 5,3 2,8 2,5 -
- Bättre (%) 24,3 30,6 16,7 24,2 22,5 23,1  
- Sämre (%) 15,7 22,7 11,4 15,0 17,8 18,5  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,1 14,1 2,3 8,9 6,2 5,8 --
- Bättre (%) 26,2 33,4 18,2 26,9 25,6 23,9  
- Sämre (%) 10,4 17,2 6,6 11,2 15,0 14,7  
B3 Finland's ekonomi nu (nettotal) 2,9 29,5 -60,9 19,4 -2,5 -14,7 -
- Bättre (%) 30,3 62,1 2,0 54,7 30,7 19,7  
- Sämre (%) 22,4 88,5 4,2 15,9 32,3 44,5  
B4 Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 5,2 25,3 -27,1 22,8 -7,1 -16,5 --
- Bättre (%) 31,8 57,3 11,6 54,8 23,8 17,8  
- Sämre (%) 20,6 57,3 6,0 10,1 34,4 45,4  
B5 Inflation nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 2,0 3,9 3,7  
B6 Inflation om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 2,4 3,6 3,1  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 1,4 27,6 -51,1 8,5 1,0 -13,6 -
- Mindre (%) 34,3 60,8 6,4 38,6 30,5 17,2  
- Mera (%) 29,4 83,3 6,9 20,0 28,1 42,3  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 1,1 7,6 -18,8 3,1 6,5 1,6 +/-
- Minskat (%) 14,0 20,0 5,3 16,6 17,8 13,2  
- Ökat (%) 14,9 31,9 7,9 14,2 10,9 13,9  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 21,0 41,8 -14,2 29,0 14,1 8,4 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 45,6 62,4 29,6 51,6 43,1 41,0  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 24,6 45,7 17,7 22,6 29,0 32,6  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,4 36,8 -19,6 20,2 18,5 20,6 +
- Bra tid (%) 58,7 80,7 33,4 66,7 64,3 65,3  
- Dålig tid (%) 35,3 58,5 15,5 29,6 31,5 30,4  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,1 42,0 -47,1 17,9 1,8 -4,4 --
- Bra tid (%) 62,7 78,2 13,3 63,9 51,3 45,4  
- Dålig tid (%) 29,8 83,4 12,1 31,6 44,1 49,7  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,4 35,1 14,7 30,6 32,7 30,1 +
- Kan spara (%) 58,0 70,0 38,6 64,8 66,3 62,7  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 7,4 5,3 7,3  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,6 52,2 10,9 47,4 45,1 44,7 +
- Kan spara (%) 72,7 82,3 56,6 79,7 78,7 77,2  
- Kan inte spara (%) 25,2 40,3 16,5 18,7 20,7 21,6  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,5 17,8 9,1 13,9 11,0 13,8 +/-
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 6,2 5,8 6,5  
- Eventuellt (%) 7,9 11,4 5,2 7,7 5,2 7,4  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -7,8 -2,4 -18,2 -7,5 -9,0 -12,7 --
- Mera (%) 22,9 30,8 14,3 21,2 19,6 18,5  
- Mindre (%) 32,4 40,4 26,5 30,7 30,7 35,0  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,6 21,7 14,2 18,2 19,1 16,4 -
- Mycket sannolikt (%) 9,1 12,1 6,3 9,9 10,9 8,4  
- Ganska sannolikt (%) 8,5 10,4 6,2 8,2 8,2 8,0  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 7,9 7,7 8,3 +
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,1 3,7 3,0  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,8 4,1 5,2  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,5 27,0 9,8 24,3 24,0 20,8 +
- Mycket sannolikt (%) 12,0 19,0 5,0 17,3 17,1 14,5  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 7,0 6,9 6,3  

Källa: Konsumentbarometern 2011, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 29.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2011, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2011/08/kbar_2011_08_2011-08-29_tau_001_sv.html