Beskrivning

Kvantiteten och värdet av utrikeshandeln med fisk och fiskprodukter enligt produktgrupp och land.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandeln med fisk [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 6.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kaukaup/meta_sv.html