Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2019, 1. vuosineljännes

Julkaistu: 30.9.2011

Julkisyhteisöjen rahoitusasema parani

Julkisyhteisöjen tulot kasvoivat 2,0 miljardia euroa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Menot kasvoivat vastaavasti 0,6 miljardia euroa. Tulojen ja menojen erotuksena julkisyhteisöjen rahoitusasema (nettoluotonanto) parani 1,4 miljardia euroa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Kokonaistulojen muutos edellisestä neljänneksestä oli 0,6 prosenttia. Kokonaismenot eivät kasvaneet edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2011 toisella neljänneksellä julkisyhteisöjen rahoitusasema (nettoluotonanto) oli 2.5 miljardia euroa plussalla. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, sosiaaliturvarahastoista sekä paikallishallinnosta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta.

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantalouden tilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kuvioissa trendi on laskettu Tramo/Seats-menetelmällä. Kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos edellisestä neljänneksestä on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html . Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 27.09.2011 mennessä käytettävissä olleisiin tietolähteisiin. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran joulukuun 2011 lopussa.


Lähde: Julkisyhteisön tulot ja menot, 2. neljännes 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (412,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 30.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 2. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/2011/02/jtume_2011_02_2011-09-30_tie_001_fi.html