Julkaistu: 4.2.2009

Julkisten menojen BKT-osuus pienentyi vuosina 2006 ja 2007

Vuosina 2006 ja 2007 bruttokansantuotteen (BKT) nimellinen kasvu oli julkisten menojen kasvua selvästi nopeampaa. Julkisyhteisöjen sulautettujen kokonaismenojen osuus BKT:sta oli 47,3 prosenttia vuonna 2007, kun vuonna 2005 osuus BKT:sta oli ollut 50,3 prosenttia. Yhteensä julkisyhteisöjen sulautetut kokonaismenot olivat 85 miljardia euroa vuonna 2007. Ajanjaksolla 1990–2007 julkiset menot kasvoivat nimellisesti keskimäärin vajaat neljä prosenttia vuodessa.

Vuonna 2007 suurin julkisten menojen pääryhmä oli sosiaaliturva, jonka meno-osuus oli 19,9 prosenttia BKT:sta. Suurimmillaan sosiaaliturvamenojen osuus oli vuonna 1994, jolloin julkisyhteisöt käyttivät siihen resursseja 28,3 prosenttia BKT:sta. 1990–luvun alun laman jälkeen on sosiaaliturvan meno-osuus pienentynyt tasaisesti. Terveydenhuoltoon ja yleiseen julkishallintoon julkisyhteisöt käyttivät vuonna 2007 menoja 6,6 ja 6,2 prosenttia BKT:sta. Koulutuksen menot olivat 5,8 prosenttia BKT:sta. Elinkeinoelämään liittyviin menoihin käytettiin yhteensä 4,4 prosenttia BKT:sta. Elinkeinoelämän pääryhmä sisältää liikenteen menot, eri elinkeinoille suunnatut tuet sekä menot soveltavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistämiseen. Puolustuksen sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden menojen osuudet olivat 1,4 ja 1,2 prosenttia BKT:sta. Puolustusmenojen BKT-osuus on 1990–luvun lopun jälkeen vaihdellut pääasiassa maanpuolustuskaluston hankintojen ajoittumisen vaikutuksesta. Vapaa-aikaan ja kulttuuriin liittyvät menot olivat yhteensä 1,1 prosenttia BKT:sta. Ympäristönsuojeluun sekä yhdyskuntien palveluihin ja asumiseen liittyvät menot olivat 0,4 ja 0,3 prosenttia BKT:sta. Näiden tehtävien suhteellisen pieneen osuuteen vaikuttaa se, että vesi- ja jätevesihuollon sekä jätehuollon kunnalliset liikelaitokset ja osakeyhtiöt on pääosin luokiteltu kansantalouden tilinpidossa liiketoimintana yrityssektoriin, jolloin kyseisiin palveluihin liittyvät menot eivät näy julkisyhteisöjen menoina.

Tilastokeskus julkaisee ensimmäistä kertaa yksityiskohtaisempia tietoja julkisyhteisöjen menoista tehtävittäin. Uutta laajempaa tietosisältöä esitellään tarkemmin pdf-julkaisussa. Yksityiskohtaisemmat tiedot julkaistaan tietokantataulukoissa.

Sulautetut kokonaismenot tehtävittäin, Julkisyhteisöt yhteensä 2006 - 2007

  Miljoonaa euroa Osuus BKT:sta, %
   
Tehtävä Vuosi    
G0 Tehtävät yhteensä 2006 81 343 48,7
2007 84 979 47,3
G01 Yleinen julkishallinto 2006 10 894 6,5
2007 11 102 6,2
G02 Puolustus 2006 2 413 1,4
2007 2 507 1,4
G03 Yleinen järjestys ja turvallisuus 2006 2 166 1,3
2007 2 243 1,2
G04 Elinkeinoelämän edistäminen 2006 7 682 4,6
2007 7 899 4,4
G05 Ympäristönsuojelu 2006 547 0,3
2007 602 0,3
G06 Asuminen ja yhdyskunnat 2006 489 0,3
2007 629 0,4
G07 Terveydenhuolto 2006 11 362 6,8
2007 11 904 6,6
G08 Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 2006 1 844 1,1
2007 1 985 1,1
G09 Koulutus 2006 9 954 6,0
2007 10 350 5,8
G10 Sosiaaliturva 2006 33 992 20,4
2007 35 758 19,9

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Asko Kauppinen (09) 1734 3216, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (247,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 4.2.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2007/jmete_2007_2009-02-04_tie_001_fi.html