Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Luftfart 2020, oktober

Luftfart 2020, augusti

2020
augusti
Offentliggöranden