Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 23.9.2013

Hallinto-oikeudet ratkaisivat 20 600 asiaa vuonna 2012

Hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2012 yhteensä 20 600 asiaa, mikä on 6 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena. Suurimmat asiaryhmät olivat edelleen sosiaali- ja terveydenhuolto sekä verotus. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista luvuista.

Hallinto-oikeuksissa ratkaistut asiat vuosina 2011–2012

Hallinto-oikeuksissa ratkaistut asiat vuosina 2011–2012

Ratkaistujen sosiaali- ja terveydenhuollon asioiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Veroasioiden määrää pienensi erityisesti autoverovalitusten puoliintuminen. Liikenne- ja viestintäasioiden määrään vaikutti mm. pysäköintivirhe- ja televisiomaksuasioiden sekä ajoneuvon siirtämistä koskevien maksuasioiden väheneminen. Ulkomaalaisasioista oleskelulupa-asiat perheiden yhdistämisen perusteella lisääntyivät kolmanneksen, sen sijaan turvapaikka-asiat vähenivät. Ympäristöasioista lisääntyivät vesitalouteen ja etenkin vesihuoltolakiin liittyvät asiat sekä louhintaan, murskaukseen ja asfaltti- tai betoniasemiin liittyvät ympäristölupa-asiat.

Hallinto-oikeuksiin saapui vuonna 2012 19 300 asiaa, mikä on yli 800 asiaa vähemmän kuin edellisenä vuotena. Vuoden 2012 lopussa vireillä oli 11 500 asiaa eli lähes 300 asiaa vähemmän kuin vuonna 2011. Hallinto-oikeuksien käsittelemät asiat muodostuvat valituksista, hallintoriita-asioista, hakemuksista, alistuksista ja kanteluista.

Keskimääräinen käsittelyaika kaikissa hallinto-oikeuksien ratkaisemissa asioissa pysyi ennallaan, 7,6 kuukaudessa. Käsittelyajoissa on huomattavia eroja eri asiaryhmien välillä. Vero- ympäristö- ja itsehallintoasioissa käsittely kesti pisimpään, keskimäärin 10 kuukaudesta 12 kuukauteen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiat käsiteltiin nopeimmin, keskimäärin 4,1 kuukaudessa. Sosiaaliasiat käsiteltiin keskimäärin puolessa vuodessa ja terveydenhuollon sekä sairaanhoidon asiat keskimäärän 1,3 kuukaudessa. Terveydenhuollon ja sairaanhoidon asioista 95 prosenttia oli hallinto-oikeuksille vahvistettavaksi alistettuja viranomaispäätöksiä, jotka koskivat hoitoon määräämisiä mielenterveysasioissa.


Lähde: Oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (247,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 23.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Hallinto-oikeuksien ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1298. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.6.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/haloikr/2012/haloikr_2012_2013-09-23_tie_001_fi.html

Jaa