Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 1.12.2011

Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 900 asiaa vuonna 2010

Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2010 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita 22 855, mikä on 1400 enemmän kuin edellisenä vuonna. Suurin osa hallinto-oikeuksien ratkaisemista asioista koskee sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä verotusta. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevien asioiden osuus kaikista ratkaistuista asioista oli 29,0 prosenttia ja verojen osuus 18,8 prosenttia.  

Hallinto-oikeuksissa ratkaistut asiat vuosina 2009–2010

Hallinto-oikeuksissa ratkaistut asiat vuosina 2009–2010

Hallinto-oikeuksiin saapui 22 000 asiaa vuonna 2010. Vuoden lopussa oli vireillä 12 500 asiaa, mikä on 256 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Keskimääräinen käsittelyaika kaikissa hallinto-oikeuksien ratkaisemissa asioissa oli 7,2 kuukautta. Vuonna 2009 ratkaisuun kului keskimäärin 7,6 kuukautta. Käsittelyajoissa on huomattavia eroja eri asiaryhmien välillä. Veroasioiden käsittely kesti hallinto-oikeuksissa keskimäärin 9,7 kuukautta, mikä on 2,5 kuukautta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ympäristöä koskevien asioiden käsittelyyn kului keskimäärin 11,9 kuukautta ja rakentamista koskevat asiat ratkaistiin keskimäärin 10,1 kuukaudessa. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat asiat saatiin päätökseen keskimäärin 4,4 kuukaudessa.


Lähde: Oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Kivimäki (09) 1734 3252, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (215,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 1.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Hallinto-oikeuksien ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1298. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/haloikr/2010/haloikr_2010_2011-12-01_tie_001_fi.html

Jaa