Suomen virallinen tilasto

Energiatilinpito

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kotitalouksien energiankäyttö kasvoi vuonna 2016
26.9.2018
Suomalaisten käyttämien energiatuotteiden loppukäyttö Suomessa ja ulkomailla kasvoi 5 prosenttia edellisvuotisesta ollen 1,2 miljoonaa terajoulea vuonna 2016. Suurinta kasvu oli kotitalouksilla, jotka käyttivät energiaa 7 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kotitaloudet käyttivät energiaa 300 tuhatta terajoulea, mikä vastaa neljäsosaa energian loppukäytöstä. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla energian käyttö kasvoi 6 prosenttia ollen 146 tuhatta terajoulea. Teollisuudessa energiatuotteiden loppukäyttö kasvoi 3 prosenttia. Teollisuuden osuus kaikesta energian loppukäytöstä oli 44 prosenttia.

Seuraava julkistus:
8.10.2019

Kuvaus: Energiatilinpito -tilasto tarkastelee energian tarjontaa ja käyttöä kansantaloudessa ja talouden ja ympäristön välillä. Energiatilinpidossa energian tarjonta ja käyttö esitetään kansantalouden tilinpidon tarjonta- ja käyttötaulukoihin pohjautuen.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ympäristötilinpito, energiatilinpito, polttoaineet, energia.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energiatilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-5725. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/entp/index.html