Beskrivning

Det finländska pensionsskyddet består i huvuddrag av två lagstadgade pensionssystem, folkpensionssystemet och arbetspensionssystemet. Statistiken över FPA-pensioner ger en helhetsbild av de pensioner som administreras av FPA.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Pensioner från FPA [e-publikation].
Helsinki: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 18.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/elakkk/meta_sv.html