Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Energian hankinta ja kulutus -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 12.12.2008

Energian kokonaiskulutus laski vuonna 2007

Energian kokonaiskulutus Suomessa oli vuonna 2007 1,47 miljoonaa terajoulea (TJ), mikä oli lähes 2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Sähköä puolestaan käytettiin 0,4 prosenttia edellisvuotta enemmän eli kaikkiaan 90,4 terawattituntia (TWh). Energian kokonaiskulutuksen vähentymiseen vaikutti edellisvuotta lämpimämpi sää, mikä pienensi lämmitystarvetta. Myös vesivoiman ja sähkön tuonnin osuuden lisääntyminen sähkön hankinnassa laskivat energian kokonaiskulutusta. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt vähenivät energian kokonaiskulutusta enemmän 3 prosenttia verrattuna vuotta aiempiin päästöihin.

Vuonna 2007 energian kokonaiskulutus oli 1,47 miljoonaa terajoulea. Vähennystä edellisvuoteen verrattuna oli kaksi prosenttia. Yksittäisistä energialähteistä eniten vähentyi hiilen (kivihiili, koksi sekä masuuni- ja koksikaasu) kulutus,12 prosenttia. Myös maakaasun, puuperäisten polttoaineiden ja öljyn käyttö pienenivät. Turpeen kulutus puolestaan kasvoi 9 prosenttia saavuttaen samalla kaikkien aikojen suurimman vuosittaisen käytön. Vesivoimaa tuotettiin 24 prosenttia edellisvuotta ja yli 10 prosenttia edellisen kymmenen vuoden keskiarvoa enemmän. Vesivoiman käyttö kasvoi, koska sitä oli runsaiden sateiden vuoksi hyvin saatavilla. Hyvän vesivuoden ansiosta myös sähkön tuonti Ruotsista ja Norjasta kasvoi. Vuoden 2006 lopussa käyttöönotettu uusi sähkön siirtoyhteys Viron ja Suomen välillä mahdollisti sähkön tuonnin myös Virosta. Sähkön nettotuonti nousi kaikkiaan runsaat 10 prosenttia suuremmaksi kuin vuonna 2006. Sähkön tuonnilla ja vesivoimalla korvattiin kotimaista lauhdutustuotantoa, mikä vähensi erityisesti hiilen ja muiden polttoaineiden käyttöä sähkön tuotannossa.

Uusiutuvan energian osuus säilyi 25 prosentissa

Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta pysyi vuonna 2007 edellisvuoden tasolla ollen 25 prosenttia. EU:n tavoitteet uusiutuvalle energialle määritellään suhteessa energian loppukulukseen; tällä tavoin laskettuna osuus Suomessa on ollut noin 4-5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin energian kokonaiskulutuksesta laskettu osuus. Uusiutuvista energialähteistä kasvoivat eniten, vesivoima ja tuulivoima, 24 ja 23 prosenttia edellisestä vuodesta. Tuulivoiman osuus energian kokonaiskulutuksesta säilyi noin 0,05 prosentissa. Puupolttoaineiden käyttö puolestaan väheni 4 prosenttia. Lämpö- ja voimalaitokset käyttivät puupolttoaineita 5 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Eniten väheni metsähakkeen käyttö, jonka koko 2000-luvun kestänyt ripeä kasvu notkahti nyt ensimmäistä kertaa alaspäin, 11 prosenttia.

Energian kokonaiskulutus ja hiilidioksidipäästöt

 

Sähkön käyttö edellisen vuoden tasolla

Sähköä käytettiin vuonna 2007 kaikkiaan 90,4 terawattituntia. Vuosi oli edellisvuotta lämpimämpi, mistä johtuen lämmitysenergian tarve väheni. Sähkölämmitykseen tarvittiin sähköä vajaa prosentti vähemmän kuin edellisvuonna. Teollisuuden energian käyttö pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Vuonna 2007 teollisuuden ja rakentamisen osuus sähkön käytöstä oli 53 prosenttia, palvelujen ja liikenteen 19 prosenttia, asumisen ja maatalouden lähes 14 prosenttia sekä sähkölämmityksen 10 prosenttia. Siirto- ja jakeluhäviöihin meni viime vuonna sähköstä runsaat kolme prosenttia.

Kaukolämpöä ja muuta lämmitysenergiaa kului keskimääräistä vähemmän lämpimän vuoden johdosta. Useilla paikkakunnilla kaukolämmitykseen liittyi kuitenkin ennätysmäärä uusia kuluttajia, joten kaukolämmön osalta kulutuksen lasku jäi odotettua pienemmäksi. Liikenteen energiankulutus kasvoi kaikkiaan 2 prosenttia. Polttoöljyistä eniten kasvoi dieselöljyn kulutus, kaikkiaan 6 prosenttia, moottoribensiinin kulutus säilyi edellisvuoden tasolla.

Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt laskivat 3 prosenttia hiilen ja muiden fossiilisten polttoaineiden käytön pienenemisen johdosta. Turpeen käytön kasvu puolestaan lisäsi päästöjä. Päästöt olivat noin 62 miljoonaa tonnia, kun ne edellisvuonna olivat lähes 64 miljoonaa tonnia. Energiasektorin hiilidioksidipäästöjen osuus kaikista kasvihuonekaasupäästöistä oli 79 prosenttia.

Energian kulutus 2007- 2006, terajoulea

  2007
TJ
2006
TJ
Muutos
%
Öljy 358 955 364 118 -1
Puupolttoaineet 295 294 309 074 -4
Ydinenergia 245 468 240 040 2
Hiili 190 277 216 846 -12
Maakaasu 147 456 159 408 -7
Turve 102 260 93 600 9
Vesivoima 50 366 40 727 24
Sähkön nettotuonti 45 205 41 042 10
Tuulivoima 678 550 23
Muut 30 920 28 042 10
Yhteensä 1 466 880 1 493 445 -2

Polttoaineiden käytön CO2-päästöt 2007- 2006, miljoonaa tonnia

  2007*
milj.t
2006
milj.t
Muutos
%
CO2-päästöt1) 61,8 63,7 -3

* ennakollinen luku
1) fossiilisten polttoaineiden ja turpeen polton päästöt (CRF 1.A)

Linkki kasvihuonekaasupäästöjen julkistukseen (12.12.2008).

Lähde: Energiatilasto - Vuosikirja 2008. Tilastokeskus (ilmestyy vuoden 2009 alussa).

Lisätietoja: Leena Timonen (09) 1734 2518, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Taulukot

Tietokantataulukot

[an error occured while processing this directive]

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6842. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ekul/2007/ekul_2007_2008-12-12_tie_001.html