Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Energian hankinta ja kulutus -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 12.12.2007

Energian kokonaiskulutus nousi selvästi vuonna 2006

Primäärienergian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen tietojen mukaan 1 492 petajoulea vuonna 2006, mikä oli 9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Sähköä käytettiin 90 TWh eli yli 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2005. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt nousivat 21 prosenttia verrattuna edellisvuoteen.

Energian kokonaiskulutus ja päästöt kasvoivat, koska sähkön lauhdetuotanto yli kolminkertaistui edellisvuotiselta matalalta tasolta, samalla sähkön nettotuonti väheni. Tämä johtui siitä, että sähkön tarve kasvoi ja samaan aikaan Pohjoismaissa saatavilla oleva vesivoima väheni. Lauhdevoiman tuotanto ja vastaavasti kaikkien siinä käytettävien polttoaineiden kulutus vaihtelee runsaasti eri vuosina pohjoismaisen vesivoiman saatavuuden mukaan. Kuivina ajanjaksoina lauhdevoiman tuotanto on suurta ja runsaina vesivuosina hyvin vähäistä. Sähkön kulutuksen reilu kasvu johtui pääasiassa edellisvuotisesta metsäteollisuuden työselkkauksesta, jonka takia teollisuuden sähköntarve vuonna 2005 oli normaalia alempi.

Vuonna 2006 fossiilisia polttoaineita käytettiin 15 ja turvetta 36 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Hiilen käyttö nousi peräti 66 prosenttia. Myös uusiutuvan energian käyttö kasvoi selvästi, 8 prosenttia. Edellisvuotinen metsäteollisuuden työselkkauksesta aiheutunut teollisuuden jätelipeiden käytön väheneminen normalisoitui ja vuonna 2006 jätelipeää käytettiin energiantuotannossa 18 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt nousivat fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutuksen kasvun johdosta. Päästöt olivat noin 64 miljoonaa tonnia, kun ne edellisvuonna olivat lähes 53 miljoonaa tonnia. Nousua oli 21 prosenttia.

Sähkön tuotanto Suomessa kasvoi huomattavasti, peräti 16 prosenttia. Lauhdetuotannon lisäksi myös yhteistuotantosähkön määrä kasvoi. Vesi- ja ydinvoimalla tuotetun sähkön määrä sen sijaan laski. Pohjoismaissa viime vuosi oli poikkeuksellisen vähäsateinen loppusyksyyn saakka. Oman vesivoiman tuotannon lisäksi vesivoiman tuotanto Ruotsissa ja Norjassa väheni. Tästä johtuen Suomesta tuli aikaisempien poikkeuksellisen kuivien vuosien tapaan sähkön nettoviejä länteen. Sähkön tuonti Venäjältä pysyi korkealla tasolla.

Energian kokonaiskulutus

Energian kulutus 2006- 2005, terajoulea

  2006
TJ
2005
TJ
Muutos
%
Öljy 364 934 362 165 1 %
Puupolttoaineet 309 040 275 508 12 %
Ydinenergia 240 040 243 887 -2 %
Hiili 214 729 129 224 66 %
Maakaasu 159 408 149 148 7 %
Turve 93 600 68 784 36 %
Vesivoima 41 277 48 947 -16 %
Sähkön nettotuonti 41 042 61 255 -33 %
Muut 28 224 27 515 3 %
Yhteensä 1 492 293 1 366 433 9 %

Linkki kasvihuonekaasupäästöjen julkistukseen (12.12.2007).

Lähde: Energiatilasto - Vuosikirja 2007. Tilastokeskus (ilmestyy vuoden 2008 alussa).

Lisätietoja: Kirsi-Marja Aalto (09) 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

[an error occured while processing this directive]

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 12.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6842. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ekul/2006/ekul_2006_2007-12-12_tie_001.html