Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Energian hankinta ja kulutus -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 8.12.2006

Energian kokonaiskulutus laski selvästi vuonna 2005

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen tietojen mukaan 1366 petajoulea vuonna 2005, mikä oli lähes 7 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Sähköä käytettiin 85 TWh eli yli 3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2004. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt alenivat 19 prosenttia verrattuna vuotta aiempiin päästöihin. Energian kokonaiskulutus ja päästöt vähenivät, koska sähkön lauhdetuotanto putosi kolmannekseen edellisvuoden korkealta tasolta ja sähkön nettotuonti nousi ennätyskorkeaksi. Sähkön kulutuksen väheneminen johtui teollisuuden pienentyneestä energiantarpeesta.

Fossiilisia polttoaineita käytettiin 15 ja turvetta 23 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Hiilen käyttö laski peräti 41 prosenttia. Myös uusiutuvan energian käyttö laski selvästi, seitsemän prosenttia. Metsäteollisuuden työselkkauksen takia teollisuuden jätelipeiden käyttö aleni 11 prosenttia.

Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt laskivat fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutuksen vähenemisen johdosta. Päästöt olivat noin 52 miljoonaa tonnia, kun ne edellisvuonna olivat lähes 65 miljoonaa tonnia. Laskua oli 19 prosenttia.

Sähkön tuotanto supistui huomattavasti, peräti 17 prosenttia. Lauhdetuotannon lisäksi myös yhteistuotantosähkön ja vesivoiman määrät laskivat selvästi. Suomeen tuotiin sähköä viime vuonna enemmän kuin koskaan aikaisemmin, lähes 18 TWh. Nettotuonti nousi 17 TWh:iin, koska kahden edellisen vuoden nettovienti Pohjoismaihin kääntyi suureksi nettotuonniksi niiden parantuneen vesitilanteen takia.

Energian kokonaiskulutus

Energian kulutus 2004 - 2005, terajoulea

  2005*
TJ
2004
TJ
Muutos
%
Öljy 362 161 373 819 -3 %
Puupolttoaineet 275 284 297 167 -7 %
Ydinenergia 243 887 237 970 2 %
Maakaasu 149 148 163 008 -9 %
Hiili 129 224 218 966 -41 %
Turve 68 784 88 800 -23 %
Sähkön nettotuonti 61 160 17 532 249 %
Vesivoima 49 561 53 947 -8 %
Muut 27 085 24 895 9 %
Yhteensä 1 366 295 1 476 103 -7 %

Lähde: Energiatilasto - Vuosikirja 2006. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Kirsi-Marja Aalto (09) 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Taulukot

Tietokantataulukot

[an error occured while processing this directive]

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 8.12.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6842. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ekul/2005/ekul_2005_2006-12-08_tie_001.html