Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Energian hankinta ja kulutus -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 8.12.2005

Energian kokonaiskulutus pysyi edellisvuotisella tasolla - hiilidioksipäästöt laskivat

Energian kokonaiskulutus Suomessa pysyi edellisvuotisella tasolla vuonna 2004 ollen kaikkiaan 1 487 petajoulea (PJ). Energian loppukäyttö kasvoi energian kokonaiskulutusta enemmän, noin kaksi prosenttia. Energian loppukäyttö on yritysten, kotitalouksien ja muiden kuluttajien käyttöön jäävä energiamäärä, joka ei sisällä energian siirto- ja muuntohäviöitä. Sähkön kulutus kasvoi hieman yli kaksi prosenttia, ja ylsi lähes 87 terawattituntiin (TWh).

Keskimääräistä sateisempi vuosi täytti vähäsateisten vuosien tyhjentämiä vesivarastoja Suomessa ja vesivoimalla tuotettu sähkön määrä kohosikin voimakkaasti, 57 prosenttia, edelliseen vuoteen verrattuna. Samalla väheni polttoaineperäinen lauhdevoiman tuotanto, mikä näkyi fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutuksen vähenemisenä. Sähkön nettotuonti sen sijaan pysyi edellisvuoden tasolla. Sähköä tuotiin Venäjältä ja sitä vietiin Ruotsiin lähes samat määrät kuin aiempinakin vuosina. Vuotta 2004 leimasi myös edellisvuotta lämpimämpi sää, mikä johti lämmitysenergian tarpeen ja kaukolämmön tuotannon vähenemiseen.

Fossiilisia polttoaineita käytettiin noin neljä ja turvetta noin kymmenen prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Fossiilista polttoaineista eniten väheni hiilen kulutus, noin 10 prosenttia. Maakaasun käyttö laski neljä prosenttia edellisestä vuodesta. Öljytuotteita käytettiin energialähteenä lähes yhtä paljon kuin edellisenä vuonna.

Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön väheneminen johti myös hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen. Energian tuotannosta ja käytöstä aiheutuneet hiilidioksidipäästöt vähenivät Suomessa noin viisi prosenttia edellisvuoden ennätyslukemista ollen 65 miljoonaa tonnia vuonna 2004.

Energian kokonaiskulutus, loppukäyttö ja hiilidioksidipäästöt 1990-2004

Energian kokonaiskulutus 2003-2004, terajoulea

  2003
TJ
2004
TJ
Muutos %
Öljy 373 915 374 673 0 %
Hiili 244 558 220 366 -10 %
Maakaasu 169 200 163 008 -4 %
Ydinenergia 238 145 237 971 0 %
Vesivoima
(ml. tuulivoima)
34 369 53 947 57 %
Puupolttoaineet 289 393 306 023 6 %
Turve 99 179 88 790 -10 %
Muut 21 662 24 598 14 %
Sähkön nettotuonti 17 467 17 532 0 %
Yhteensä 1 487 888 1 486 908 0 %

Lähde: Energiatilasto 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi-Marja Aalto (09) 1734 3442, energia.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

[an error occured while processing this directive]

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 8.12.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6842. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ekul/2004/ekul_2004_2005-12-08_tie_001.html