Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Energian hankinta ja kulutus -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 15.3.2005

Energian kokonaiskulutus ennallaan vuonna 2004 - Hiilidioksidipäästöt laskivat

Suomen energian kokonaiskulutus vuonna 2004 laski puoli prosenttia eli pysyi lähes edellisvuotisella tasolla Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen polton hiilidioksidipäästöt laskivat 5 prosenttia vuoden 2003 ennätyslukemista. Päästöt olivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 67 miljoonaa tonnia eli noin 3,5 miljoonaa tonnia pienemmät kuin vuotta aiemmin.

Keskimääräistä sateisempi vuosi täytti kuivien vuosien tyhjentämiä vesivarastoja ja vesivoiman tuotanto kasvoi peräti 56 prosenttia vuonna 2004. Samalla väheni polttoaineperäinen lauhdevoiman tuotanto, mikä näkyi fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutuksen vähenemisenä. Fossiilisia polttoaineita käytettiin 4 prosenttia ja turvetta 8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2003. Eniten fossiilisista polttoaineista laski hiilen käyttö, 11 prosenttia. Maakaasua käytettiin 3 prosenttia vähemmän, mutta öljyä käytettiin lähes saman verran kuin edellisenä vuonna. Vuotta 2004 leimasi myös edellisvuotta lämpimämpi sää, mikä johti lämmitysenergian tarpeen ja kaukolämmön tuotannon vähenemiseen.

Uusiutuvan energian käyttö kasvoi vuonna 2004 kaikkiaan noin 10 prosenttia. Uusiutuvista energialähteistä kasvoi eniten vesivoiman tuotanto. Myös puupolttoaineiden käyttö energialähteenä kasvoi edellisvuosien tapaan, kaikkiaan 5 prosenttia, mihin vaikutti metsäteollisuuden tuotannon nopea kasvu.

Energian loppukäyttö kasvoi 2 prosenttia vuonna 2004. Energian loppukäytöllä tarkoitetaan energiamäärää, joka jää energian siirto- ja muuntohäviöiden jälkeen yritysten, kotitalouksien ja muiden kuluttajien käyttöön.

Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön väheneminen johti myös energian käytöstä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen. Vuoden 2004 kaikki kasvihuonekaasupäästöt ovat arviolta noin 16 prosenttia suuremmat kuin vuonna 1990. Noin 80 prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on energiaperäisiä.

Energian kokonaiskulutus ja loppukäyttö

kuva

Energian kulutus 2003 - 2004, terajoulea

  2003
TJ
2004*
TJ
Muutos
%
Öljy 373 818 372 520 0 %
Hiili 244 558 218 622 -11 %
Maakaasu 169 200 164 066 -3 %
Ydinenergia 238 145 237 589 0 %
Vesivoima 34 038 53 013 56 %
Puupolttoaineet 289 014 302 810 5 %
Turve 98 779 90 949 -8 %
Muut  22 164 22 609 2 %
Sähkön nettotuonti 17 467 17 532 0 %
Yhteensä 1 487 515 1 480 143 0 %

Lähde: Energiaennakko 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi-Marja Aalto (09) 1734 3442, energia.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Linkit: Tilastojulkistukseen liittyvä tiedote.

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

[an error occured while processing this directive]

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 15.3.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6842. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ekul/2004/ekul_2004_2005-03-15_tie_001.html