Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Figur 10. Bränslepriser vid elkraftverk 1995-, €/MWh

 

* Priserna på stenkol och frästorv är inte jämförbara sinsemellan.

Källor: Utrikeshandelsstatistik, Gasum Oy, Torvindustriförbundet rf , Olje- och Gasbranschens Centralförbund rf


Senast uppdaterad 17.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energian hankinta, kulutus ja hinnat [e-publikation].
ISSN=1798-3363. 1. vuosineljännes 2009, Figur 10. Bränslepriser vid elkraftverk 1995-, €/MWh . Helsinki: Tilastokeskus [hänvisat: 23.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2009/01/ehkh_2009_01_2009-06-17_kuv_010_sv.html