Finlands officiella statistik

Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Lite ljus inom jordbrukssektorn efter fyra år av mörker
5.12.2019
I Finland uppskattas produktionen i löpande priser inom jordbrukssektorn öka med omkring 4 procent år 2019 jämfört med året innan, till totalt drygt 4 570 miljoner euro. Husdjursproduktionens andel av näringsgrenens totalproduktion är omkring 50 procent, växtproduktionens andel 36 procent och återstoden består av bedrivande av jordbrukstjänster och anknytande näringar. Uppgifterna framgår av statistiken Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn som nu publiceras för första gången i Finland.

Nästa offentliggörande:
11.12.2020

Beskrivning:
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord:
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eaa/index_sv.html