Liitetaulukko 1. Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat 2019, pojat

  Yhteinen kieli A1 Vapaaehtoinen kieli A2 Yhteinen kieli B1 Valinnainen kieli B2 Yhteensä Osuus vuosiluokkien 1-6 pojista, % Osuus vuosiluokkien 7-9 pojista, %
Vuosiluokat Opiskeltu kieli              
Vuosiluokat 1-6 Englanti 148 877 8 712 24 . 157 613 83,0 .
Ruotsi 1 805 5 473 27 532 . 34 810 18,3 .
Suomi 10 073 540 0 . 10 613 5,6 .
Ranska 1 694 1 519 8 . 3 221 1,7 .
Saksa 1 694 5 207 7 . 6 908 3,6 .
Venäjä 486 455 . . 941 0,5 .
Espanja 440 3 005 . . 3 445 1,8 .
Italia 0 0 . . 0 0,0 .
Saame 1 101 . . 102 0,1 .
Muu kieli 173 80 0 . 253 0,1 .
Vuosiluokat 7-9 Englanti 86 631 6 430 49 37 93 147 . 99,4
Ruotsi 946 4 725 80 725 2 86 398 . 92,2
Suomi 4 759 634 111 1 5 505 . 5,9
Ranska 615 1 171 48 919 2 753 . 2,9
Saksa 855 3 430 119 2 932 7 336 . 7,8
Venäjä 248 350 . 598 1 196 . 1,3
Espanja 109 882 . 1 284 2 275 . 2,4
Italia 0 0 . 32 32 . 0,0
Saame 1 20 . 0 21 . 0,0
Latina 0 0 . 126 126 . 0,1
Muu kieli 83 24 5 24 136 . 0,1

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 20.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ainevalinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-103X. Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat 2019, Liitetaulukko 1. Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat 2019, pojat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ava/2019/02/ava_2019_02_2020-05-20_tau_001_fi.html