Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Undersökning om lediga arbetsplatser 2020, 1:a kvartalet

Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 4:e kvartalet

2009
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer