Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Undersökning om lediga arbetsplatser 2019, 1:a kvartalet

Undersökning om lediga arbetsplatser 2006, 3:e kvartalet

2006
3:e kvartalet
Offentliggöranden