Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i förtjänstnivåindexet i maj 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Klassificeringen införs i förtjänstnivåindexet 2005=100 i offentliggörandet för det första kvartalet 2009 som publiceras 29.5.2009. Samtidigt börjar man offentliggöra index efter näringsgren med basåret 2005=100. Index gällande gamla basår publiceras dock fortfarande med de näringsgrensindelningar som de ursprungligen publicerats med.

Ändringarna i näringsgrenarna inom förtjänstnivåindexet vid övergången till TOL 2008

Huvudgrupper som publicerats enligt näringsgrensindelningen TOL 2002:

 • A Jord- och skogsbruk
 • D Tillverkning
 • E El-, gas-, värme- och vattenförsörjning
 • F Byggverksamhet
 • G Partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon
 • H Hotell- och restaurangverksamhet
 • I Transport, magasinering och kommunikation
 • J Finansiering och försäkring
 • K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster
 • L Offentlig förvaltning och försvar
 • M Utbildning
 • N Hälso- och sjukvård, sociala tjänster
 • O Andra samhälleliga och personliga tjänster

Huvudgrupper som kommer att publiceras enligt näringsgrensindelningen TOL 2008:

 • A Jordbruk, skogsbruk och fiske
 • C Tillverkning
 • D Energiförsörjning
 • E Vattenförsörjning och avfallshantering
 • F Byggverksamhet
 • G Handel; reparation av motorfordon
 • H Transport och magasinering
 • I Hotell- och restaurangverksamhet
 • J Informations- och kommunikationsverksamhet
 • K Finans- och försäkringsverksamhet
 • L Fastighetsverksamhet
 • M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
 • N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
 • P Utbildning
 • Q Hälso- och sjukvård, sociala tjänster
 • R Kultur, nöje och fritid
 • S Annan serviceverksamhet

Innehållet i huvudgrupperna i näringsgrensindelningen TOL 2008 ändras jämfört med huvudgrupperna i TOL 2002. Hur stora ändringarna är varierar efter huvudgrupp. Nedan finns information om de största förändringarna mellan gamla och nya huvudgrupper:

 • När det gäller tillverkning har förlagsverksamhet förts över från tillverkning till den nya huvudgruppen J Informations- och kommunikationsverksamhet. I TOL 2008 bildar reparation och installation inom tillverkning en egen näringsgren. I förtjänstnivåindexet finns dessa funktioner fortfarande i anknytning till näringsgrenarna inom tillverkning.
 • I huvudgruppen El- gas-, värme- och vattenförsörjning ingår också avfallshantering i den nya klassificeringen
 • I den nya näringsgrensindelningen ingår inte telekommunikation längre i samma huvudgrupp som transport och magasinering, utan den hör till den nya huvudgruppen J Informations- och kommunikationsverksamhet. I den här huvudgruppen ingår också planering och sändning av program, bearbetning av data, förlagsverksamhet samt film-, video- och tv-programverksamhet.
 • Största delen av näringsgrenen K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet; företagstjänster utgör nu två nya huvudgrupper M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster. Stödtjänsterna omfattar bl.a. resebyråer, säkerhetsverksamhet samt fastighetsservice.
 • TOL 2002 huvudgruppen O Andra samhälleliga och personliga tjänster är i TOL 2008 näringsgrensindelningen i huvudsak fördelade på de nya huvudgrupperna R Kultur, nöje och fritid samt S Annan serviceverksamhet. Till skillnad från näringsgrensindelningen TOL 2002 omfattar näringsgrenen R inte elektronisk kommunikation som i näringsgrensindelningen TOL 2008 hör till huvudgruppen J Informations- och kommunikationsverksamhet.

Beräkning av förtjänstnivåindex efter näringsgren med TOL 2008

Retroaktiva uppgifter publiceras fr.o.m. år 2000 om utvecklingen av alla ovan angivna näringsgrenar. Retroaktiva tidsserier av uppgifterna i TOL 2008-näringsgrenarna som består av TOL 2002-näringsgrenar eller delar av dem beräknas genom att väga samman tidigare räknade tidsserier. Vid viktningen används vikterna för basåret 2005.


Senast uppdaterad 4.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/ati_2009-02-04_luo_001_sv.html