Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, november

Aktiebostadspriser 2018, oktober

2018
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik