Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, oktober

Publicerad: 28.8.2018

Aktiebostadspriserna sjönk i juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,7 procent från juni till juli. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,1 procent och i övriga Finland med 0,3 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 0,7 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,8 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,3 procent från året innan.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

I juli 2018 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 119 euro i hela landet, 3 652 euro i huvudstadsregionen och 1 657 euro i övriga Finland.

Enligt Statistikcentralens tillgängliga uppgifter uppgick antalet gamla aktiebostadsköp under januari–juli till 31 835 i hela landet. Inom huvudstadsregionen var antalet köp 9 315 och i övriga Finland 22 285. Under motsvarande period i fjol var antalet köp 32 018 i hela landet. Inom huvudstadsregionen var antalet köp 9 227 och i övriga Finland 22 791.

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 50 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (177,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juli 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2018/07/ashi_2018_07_2018-08-28_tie_001_sv.html