Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, maj

Publicerad: 27.4.2012

Bostadspriserna steg något i mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,2 procent i mars jämfört med föregående månad. Inom huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,3 procent, medan de i övriga Finland steg med 0,7 procent.

Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 0,2 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,2 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,6 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder per månad, index 2010=100

I mars 2012 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 074 euro i hela landet, 3 264 euro i huvudstadsregionen och 1 608 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över bostadspriser utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om följande års första kvartal. Basåret för månadsindexet är år 2010. Uppgifter efter område fr.o.m. år 2010 finns i  StatFin-tjänsten på addressen: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__Asu__ashi/?tablelist=true endast på finska.

Bostadspriserna under första kvartalet

Under första kvartalet 2012 steg priserna i hela landet med 1,2 procent från föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,6 procent och i övriga Finland med 0,9 procent. Jämfört med motsvarande period år 2011 steg priserna med 0,9 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 1,8 procent och i övriga Finland var de nästan oförändrade.

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder, index 2005=100

Under januari–mars var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 196 euro i hela landet, 3 410 euro i huvudstadsregionen och 1 649 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder steg med 2,5 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 9,9 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,3 procent.

Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna på nya bostäder i hela landet med 5,3 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 5,0 procent och i övriga Finland med 5,4 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var 3 280 euro i hela landet, 4 468 euro i huvudstadsregionen och 2 853 euro i övriga Finland.

Avvikelserna mellan resultaten från månads- och kvartalsstatistiken beror på att månadsstatistiken produceras med en grövre områdesindelning och i månadsstatistiken är viktstrukturen en annan än i kvartalsstatistiken. Basåret för kvartalsindexet är år 2005.

Årsstatistik 2011

År 2011 gjordes omkring 72 000 köp av gamla bostadsaktielägenheter i hela landet. Från året innan minskade antalet köp med 2,6 procent i hela landet. Inom huvudstadsregionen minskade antalet köp med 3,3 procent och i övriga Finland med 2,4 procent. Förra året var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla bostadsaktielägenheter 2 179 euro i hela landet, 3 355 euro i huvudstadsregionen och 1 648 euro i övriga Finland. Från år 2010 steg priserna på gamla bostadsaktier med 2,7 procent i hela landet. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 3,3 procent och i övriga Finland med 2,2 procent.

Förra året var köpesumman av bostadsaktielägenheter drygt 10,0 miljarder euro, vilket var omkring 4 miljoner euro mindre än år 2010. I Nyland gjordes något över en tredjedel av landets alla bostadsköp och deras värde var nästan hälften av köpesumman för hela landet.


Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 27.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. mars 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2012/03/ashi_2012_03_2012-04-27_tie_001_sv.html