Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, maj

Publicerad: 29.7.2011

Bostadspriserna steg under april–juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla hög-hus- och radhusbostäder i hela landet med 1,1 procent jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 1,7 procent och i övriga Finland med 0,6 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 3,2 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 3,7 procent och i övriga Finland med 2,7 procent.

Utvecklingen av bostadspriser, index 2005=100

Utvecklingen av bostadspriser, index 2005=100

Under andra kvartalet år 2011 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 195 euro i hela landet, 3 388 euro i huvudstadsregionen och 1 657 euro på övriga håll i landet.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder steg med 3,1 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 0,7 procent och i övriga Finland med 4,5 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna på nya bostäder i hela landet med 8,0 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 7,7 procent och i övriga Finland med 8,2 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var 3 225 euro i hela landet, 4 475 euro i huvudstadsregionen och 2 775 euro i övriga Finland.


Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Tomi Martikainen (09) 1734 3632, asuminen.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 29.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. 2:a kvartalet 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2011/02/ashi_2011_02_2011-07-29_tie_001_sv.html