Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, maj

Aktiebostadspriser 2010, 1:a kvartalet

2010
1:a kvartalet
Offentliggöranden