Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, maj

Aktiebostadspriser 2008, 1:a kvartalet

2008
1:a kvartalet
Offentliggöranden