Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, maj

Aktiebostadspriser 2007, 4:a kvartalet

2007
4:a kvartalet
Offentliggöranden