Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, maj

Aktiebostadspriser 2007, 1:a kvartalet

2007
1:a kvartalet
Offentliggöranden