Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, maj

Publicerad: 30.10.2006

Bostadspriserna steg något under juli-september

Enligt preliminära uppgifter steg bostadspriserna något under det tredje kvartalet år 2006. Priserna på gamla höghusbostäder steg i genomsnitt med 0,9 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 1,3 procent och i övriga Finland med 0,6 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar omkring två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder.

I Helsingfors steg priserna på gamla höghusbostäder med 1,7 procent och i Vanda med 0,5 procent från föregående kvartal. I Esbo sjönk priserna med 0,1 procent. I Jyväskylä steg priserna med 2,7 procent, i Kuopio med 2,1 procent, i Tammerfors med 1,4 procent, i Lahtis med 0,3 procent och i Åbo med 0,1 procent. I Uleåborg sjönk priserna med 1,0 procent.

Priserna på gamla höghusbostäder steg i hela landet med i genomsnitt 7,8 procent från året innan. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 9,3 procent och i övriga Finland med 6,3 procent.

Realprisindex för gamla höghusbostäder efter kvartal I/1970-III/2006, 1970=100 (efter levnadskostnadsindex)

Skuldfria kvadratmeterpriser på gamla höghusbostäder i genomsnitt, indexet under det 3:e kvartalet 2006 samt förändringar från det 2:a kvartalet 2006 och 3:e kvartalet 2005. Uppgifterna är preliminära.Region
Medelpris
e/m2
2006/3
Indextal1
2006/3
Index-
förändring, %
2006/2-2006/3
Index-
förändring, %
2005/3-2006/3
Antal
affärer i
statistiken
2006/3
Hela landet 1 860 140,6 0,9 7,8 8449
Huvudstadsregionen 2 804 143,9 1,3 9,3 2673
Övriga Finland 1 367 137,2 0,6 6,3 5776
Nyland 2 620 143,2 1,0 8,9 3264
Östra Nyland 1 740 156,7 1,2 11,2 72
Egentliga Finland 1 444 145,8 0,0 7,2 626
Satakunta 1 078 131,3 0,6 3,4 302
Egentliga Tavastland 1 267 136,4 3,8 6,1 221
Birkaland 1 670 141,1 0,7 7,7 1008
Päijänne-Tavastland 1 216 138,9 0,4 5,3 442
Kymmenedalen 1 070 139,1 3,4 9,6 335
Södra Karelen 1 342 131,9 0,6 5,3 188
Södra Savolax 1 141 133,3 -0,5 7,9 223
Norra Savolax 1 422 145,7 1,0 9,3 364
Norra Karelen 1 317 146,3 1,8 5,5 143
Mellersta Finland 1 385 129,3 3,0 6,1 346
Södra Österbotten 1 049 127,7 2,8 8,9 68
Österbotten 1 237 122,6 -0,1 3,9 162
Mellersta Österbotten 943 125,6 4,7 2,2 23
Norra Österbotten 1 409 127,6 -1,4 1,1 404
Kajanaland 1 041 126,7 5,8 8,2 69
Lappland 1 028 122,6 0,4 6,6 189
Helsingfors 2 3 098 145,9 1,7 10,1 1747
Helsingfors-1 4 302 151,5 2,3 11,5 286
Helsingfors-2 3 203 147,2 1,8 10,1 886
Helsingfors-3 2 402 139,8 0,6 8,6 274
Helsingfors-4 2 036 135,8 1,0 7,9 301
Esbo-Grankulla 2 315 138,4 -0,1 7,6 443
Vanda 1 873 136,0 0,5 6,1 483
Ramkommuner 3 1 537 135,8 -2,0 6,0 477
Borgå 1 989 162,5 1,6 10,0 61
Tammerfors 1 905 144,9 1,4 8,6 773
Åbo 1 594 151,3 0,1 6,3 389
Björneborg 1 151 133,6 1,2 2,1 180
Raumo 1 095 132,5 0,6 0,3 95
Villmanstrand 1 549 135,8 0,6 6,1 125
Kotka 1 163 143,9 1,6 7,3 170
Kouvola 1 051 135,4 3,9 10,6 94
Lahtis 1 316 142,2 0,3 6,5 330
Tavastehus 1 524 142,7 4,6 8,8 129
Kuopio 1 694 151,2 2,1 9,1 232
Jyväskylä 1 610 131,1 2,7 5,5 244
Vasa 1 340 125,0 0,8 5,1 123
Seinäjoki 1 153 127,0 -0,6 8,3 44
Karleby .. .. .. .. ..
S:t Michel 1 433 147,2 2,6 9,6 100
Joensuu 1 591 158,8 3,1 5,1 92
Uleåborg 1 508 130,2 -1,0 1,7 333
Kajana 1 065 127,3 1,4 5,1 54
Rovaniemi 1 185 125,1 0,9 5,1 105

1 Nominellt prisindex 2000=100
2 Helsingfors områdesindelning grundar sig på klassificering av postnummerområden www.tilastokeskus.fi/til/ashi/luo.html
3 Ramkommuner = Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis
.. = färre än 20 köp

Källa: Bostadspriser 2006, 3:e kvartalet

Förfrågningar: Mikko Saarnio (09) 1734 3632, Petri Kettunen (09) 1734 3558, asuminen.tilasto@stat.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen.

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 30.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. 3:a kvartalet 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2006/03/ashi_2006_03_2006-10-30_tie_001_sv.html