Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2019, september

Aktiebostadspriser 2004, 3:a kvartalet

Inga dokument