Finlands officiella statistik

Adoptioner

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet adoptioner minskade år 2014
17.6.2015
Enligt Statistikcentralen uppgick antalet adoptioner i Finland år 2014 till 445, vilket är fjorton färre än året innan. Antalet inhemska adoptioner var åtta färre och antalet adoptioner från utlandet sex färre. Antalet inhemska adoptioner uppgick till 284 och antalet utländska adoptioner till 161.

Nästa offentliggörande:
31.5.2016

Beskrivning: Adoptionsstatistiken omfattar barn som adopterats i Finland eller utomlands av en eller flera personer som är fast bosatta i Finland. Adoptionen kan genomföras av en eller av båda föräldrarna. Den biologiska förälderns nya make eller maka kan likaså adoptera sitt styvbarn. Adoptionen statistikförs efter barnets ålder, kön och födelseland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: adoption, adoptivbarn, adoptivföräldrar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/index_sv.html

Dela