Finlands officiella statistik

Adoptioner

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet adoptioner minskade år 2015
10.6.2016
Enligt Statistikcentralen uppgick antalet adoptioner i Finland år 2015 till 407, vilket är 38 färre än året innan. Antalet inhemska adoptioner var oförändrat medan antalet adoptioner från utlandet minskade med 38. Antalet inhemska adoptioner uppgick till 284 och antalet utländska adoptioner till 123.

Nästa offentliggörande:
21.6.2017

Beskrivning: Adoptionsstatistiken omfattar barn som adopterats i Finland eller utomlands av en eller flera personer som är fast bosatta i Finland. Adoptionen kan genomföras av en eller av båda föräldrarna. Den biologiska förälderns nya make eller maka kan likaså adoptera sitt styvbarn. Adoptionen statistikförs efter barnets ålder, kön och födelseland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: adoption, adoptivbarn, adoptivföräldrar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/index_sv.html

Dela