tk-icons
Sivuston näkymät

Anu Uuttu

Artikkeli
6.2.2015
Anu Uuttu

Palkansaajarakenteen muutokset vaikuttavat eri tavoilla ansioiden kehitykseen eri aloilla. Valtiolla asiantuntija­painotteisempien tehtävien osuuden kasvu on viime vuosina johtanut muita sektoreita nopeampaan keskiansioiden nousuun.

Artikkeli
6.11.2013
Harri Nummila, Anu Uuttu

Koulutus­tason noustessa myös ammattirakenteessa tapahtuu muutosta, joka vaikuttaa keskiansioihin. Etenkin julkisella sektorilla ammatti­rakenteen muutos on vuosina 2010–2012 nostanut keski­ansioita 0,2–0,3 prosenttia vuosittain.