tk-icons
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Valtion asuntopolitiikan eurotase on plussalla

8.12.2016

Keskustelu asumisen tukemisesta kiteytyy kahteen asiaan: tukeako asunto­tuotantoa vaiko asumista. Kaikki asumisen tuet halutaan avoimemmin esille. Vallalla on mieli­pide, että asunto­rakentamista ei saisi tukea, vaan tuen tulisi kohdistua asumiseen. Keskustelussa on ollut vähän esillä se, kuinka paljon julkinen valta saa verotuloja asumisesta.

Mikä on asumisen tuki- ja verotase?

Aloittakaamme asumisen tuista. Omistus­asumista tuetaan lainojen korko­vähennyksellä. Tätä tukea ollaan koko ajan vähentämässä, ja tuki oli vuonna 2015 noin 240 miljoonaa euroa.

Ensiasunnon ostaja ei maksa varainsiirto­veroa. Tämän tuen arvo oli noin 100 miljoonaa euroa. Aina kun myyt pörssi­osakkeet voitolla, maksat myynti­voitosta veroa. Asunto­kaupasta ei myynti­voittoa makseta, jos asunto on ollut omistuksessa kaksi vuotta. Tämän tuen arvo on noin 1 300 miljoonaa euroa.

Omistusasumisen tuet ovat yhteensä 1 640 miljoonaa euroa. Tässä laskelmassa on jätetty ulko­puolelle ns. asumis­tulon verottomuus. Tätä veroa on ihmisten vaikea ymmärtää, vaikka se on talous­teorian mukaan selkeä. Poliitikko, joka ehdottaa tämän veron käyttöön­ottoa tekee poliittisen itse­murhan. Asunto­tulon verottomuuden tuki on laskelmien mukaan noin 2 900 miljoonaa euroa vuodessa.

Asumisen selkein tuki on valtion maksama asumis­tuki, yleinen-, eläkeläisten-, opiskelijoiden- ja asevelvollisten asumis­tuki. Näitä tukia maksettiin viime vuonna 1 732 miljoonaa euroa. Tuki on kasvanut viime vuosina hurjaa vauhtia uuden lain myötä.

Uuden lain vaikutukset taisivat yllättää monet asunto- ja sosiaali­politiikan asiantuntijat. Lisäksi kunnat joutuvat maksamaan asumiseen toimeen­tulotukea vuodessa noin 300 miljoonaa euroa.

Kuvio 1. Asumistukien kehitys 2010–2015, 2010=100

Kuvio 1. Asumistukien kehitys 2010–2015, 2010=100   Lähde: Kela ja Tilastokeskus

Lähde: Kela ja Tilastokeskus

Varsinaisia asunto­tuotannon tukia maksettiin 302 miljoonaa euroa vuonna 2015. Valtaosa tästä tuli asunto­rahastosta. Budjetista asumisen tuotannon tukemiseen meni noin 30 miljoonaa euroa. Saman verran asunto­tuotantoa tuki raha-automaatti­yhdistys (RAY). Asunto­tuotanto ei todellakaan budjettia rasita.

Asumistuki, jota ei juuri koskaan mainita puhuttaessa asumisen tuista, on valtion lainoittamien Ara-asuntojen tuki markkina­vuokria alhaisempien vuokrien muodossa. Kuntien alhaisten tontti­vuokrien tai muun tuen avulla näiden Ara-asuntojen neliö­vuokrat ovat varsinkin pääkaupunki­seudulla 2-10 euroa alhaisemmat kuin markkina­vuokrat. Pienimmillä paikka­kunnilla tämä tuki saattaa olla jopa negatiivinen; markkina­vuokrat ovat alhaisemmat kuin Ara-asuntojen vuokrat. Koko maassa tämä tuki oli noin 263 miljoonaa euroa vuodessa. Tätä tukea voidaan pitää pääosin kuntien asumis­tukena.

Kaikki edellä mainitut asumisen tuet olivat vuonna 2015 noin 4 230 miljoonaa euroa. Tähän ei ole laskettu asumis­tulon teoreettista tukea. Edellisten lisäksi on muitakin asumisen tukia, mm. yleis­hyödyllisten toimijoiden veroetu ja valtion myöntämiä laina­takuita.

Entä sitten kuinka paljon julkinen valta saa asumisesta vero­tuloja?

Vuonna 2015 valmistui noin 28 600 uutta asuntoa. Rakennus­teollisuuden laskenta­mallin mukaisesti tästä maksettiin arvonlisä­veroa noin 1 150 miljoonaa euroa.

Asuntojen korjaus­­rakentamisen arvo oli Tilasto­­keskuksen mukaan vuonna 2015 noin 6 266 miljoonaa euroa. Tästä maksettiin arvonlisä­­veroa 1 200 miljoonaa euroa.

Asuntojen ylläpidon arvonlisä- ja hyödyke­­verot olivat arviolta noin 1 000 miljoonaa euroa. Asunnoista maksettiin kiinteistö­­veroa 1 600 miljoonaa euroa. Asuntojen vuokra­tuloista maksettiin veroa 1 300 miljoonaa euroa ja asunto­kaupoista varainsiirto­veroa 300 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Asuntorahasto tuloutti valtiolle 66 miljoonaa euroa.

Veroja ja tuloutuksia maksettiin asumisesta julkiselle vallalle kaikkiaan 6 616 miljoonaa euroa.

Taulukko 1. Asumisen tuet ja verot vuonna 2015

Taulukko 1. Asumisen tuet ja verot vuonna 2015  Lähde: Tilastokeskus, Ympäristöministeriö, Valtiovarainministeriö, Kansaneläkelaitos, Asuntorahasto

Lähde: Tilastokeskus, Ympäristöministeriö, Valtiovarainministeriö, Kansaneläkelaitos, Asuntorahasto

Kun julkisen vallan asumisen vero­tuloista vähennetään asumisen tuet, päästään loppu­tulokseen, jossa julkinen valta pääsee voitolle lähes 2 400 miljoonaa euroa (taulukko 1). Asumisen tase on kaikesta puheista huolimatta julkiselle vallalle positiivinen.  

Tilaa Tieto&trendit-juttukooste sähköpostiisi

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Kommentit

Lue samasta aiheesta:

Artikkeli
27.6.2019
Otto Kannisto, Paavo Kokkonen, Martti Korhonen, Elina Vuorio

Asuntotuotanto on jo useamman vuoden painottunut yksiöihin kaikissa suurimmissa kaupungeissa. Viime vuonna myös niille myönnetyt rakennusluvat kuitenkin kääntyivät laskuun. 

 

- Mihin ja miten paljon yksiöitä on rakennettu?

- Mihin hintaan yksiöillä käydään kauppaa ja niitä vuokrataan?

- Entä keitä vuokrayksiöissä asuu?

Artikkeli
27.6.2019
Paavo Kokkonen, Martti Korhonen, Heidi Lauttamäki, Elina Vuorio

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat nousseet maltillisesti muualla paitsi Turussa. Tilastot kertovat asunto­markkinoiden kehityksestä myös, että:

 

- Rakennusluvat ja aloitetut hankkeet ovat vähentyneet koko maassa.

- Vanhojen osakeasuntojen kauppa oli tammi–huhtikuussa viime vuottakin hiljaisempaa. Toukokuussa kauppa piristyi alustavien tietojen perusteella.

- Asuntojen hinnoissa polarisaatio jatkuu, myös pääkaupunkiseudun sisällä.

- Asumiskustannusten nousuvauhti taloyhtiöissä on tasaantunut.

Artikkeli
30.10.2018
Atro Andersson, Martti Korhonen, Jose Lahtinen, Elina Vuorio

Kerrostalo­rakentaminen hiipuu ja rakentamisen kustannukset ovat nousussa. Muita trendejä asunto­markkinoilla:      

- Asuntojen hinnoissa alueelliset erot ovat suuria.

- Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien nousu on tasoittunut.

- Yhtiölainat kasautuvat kotitalouksille.