Virkesförbrukning

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/raapks/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Årsstatistiken över virkesförbrukningen innehåller information om det virke som förbrukats i Finland. Virkesförbrukningen indelas i virket som förbrukats av skogsindustrin och i virket som använts för energiproduktion. Huvudvikten är lagd på statistikföringen av skogsindustrins virkesförbrukning. Virket som förbrukats av skogsindustrin indelas i inhemskt och utländskt råvirke samt i skogsindustrins biprodukter och avfallsvirke. Dessutom publiceras branschvis information om det virke som förbrukas av skogsindustrin. Informationen publiceras per trä- och trävaruslag. Statistiken förs enligt skogscentralernas (13) områdesindelning.

Nyckelord

skogsbruk, skogsindustri, energiproduktion, råvirke, timmer, massaved, brännved, flis, avfallsvirke

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/raapks/yht_sv.html


Senast uppdaterad 13.09.2016