Puun kokonaiskäyttö

Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/raapks/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Puun käytön vuositilasto sisältää tiedot Suomessa käytetystä puusta, joka jakautuu metsäteollisuuden ja energiantuotannon käyttämään puuhun. Pääpaino on metsäteollisuuden puunkäytön tilastoinnilla. Metsäteollisuuden käyttämä puu jaetaan koti- ja ulkomaiseen raakapuuhun sekä metsäteollisuuden sivutuotteisiin ja jätepuuhun. Metsäteollisuuden käyttämästä puusta julkaistaan lisäksi toimialoittaiset tiedot. Tiedot esitetään puu- ja puutavaralajeittain. Tilasto laaditaan metsäkeskusten (13) aluejaolla.

Asiasanat

metsätalous, metsäteollisuus, energiantuotanto, raakapuu, tukkipuu, kuitupuu, polttopuu, hake, jätepuu

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/raapks/yht.html


Päivitetty 13.09.2016