Skogen som investeringsobjekt

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/mesij/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

I statistiken presenteras resultat från beräkningarna av placeringsintäkterna. Med hjälp av beräkningarna kan man jämföra skogsbrukets (virkesproduktionens) avkastning med avkastningen av bostadsaktier, skogsindustriaktier och alla aktier samt med avkastningen av statens obligationer. Tidsserien börjar år 1972.

Nyckelord

skogsbruket, virkesproduktionen, investering, lönsamhet

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/mesij/yht_sv.html


Senast uppdaterad 13.09.2016