Underhåll och vårdnad av barn

Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/lelahu/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken baserar sig på de sifferuppgifter kommunerna skickat till Institutet för hälsa och välfärd om underhåll och vårdnad av barn. Denna statistik har sammanställts sedan 1970. Från 1985 har till denna statistik också fogats uppgifter om utredning och fastställande av faderskap, om vårdnaden av barn och om umgängesrätt.

Nyckelord

socialvård, underhållsstöd, underhållsbidrag, vårdnad av barn, umgängesrätt, underhåll, underhållstrygghet, underhållsskyldigheten, erkännande av faderskap, fastställande av faderskap, föräldraskap, barn

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/lelahu/yht_sv.html


Senast uppdaterad 14.12.2012